Služby

Zostavenie rodokmeňa
Vyhotovenie rodinnej kroniky
Tvorba erbu
Ostatné služby

Zostavenie rodokmeňa


Ponúkame rôzne varianty zostavenia vášho rodokmeňa, ktoré si u nás môžete nechať vypracovať:

 • Zostavenie rodokmeňa
  Základom zostavenia rodokmeňa je zistiť najstaršieho predka a postupne až do súčasnosti dohľadať všetkých jeho potomkov v neprerušených líniách. V každej ďalšej generácii sa zisťujú iba nositelia rodového priezviska.

 • Zostavenie rodokmeňa priamej línie
  Pri zostavení rodokmeňa priamej línie sa vyhľadávajú priami mužskí alebo ženskí predkovia východiskovej osoby. Pri tomto type rodokmeňa ide o dohľadanie všetkých priamych mužských alebo ženských predkov s manželmi/manželkami, čo najhlbšie do minulosti. Zostavenie rodokmeňa priamej línie je možné rozšíriť o dohľadanie súrodencov v každej generácii predkov, čo najhlbšie do minulosti ako to umožnia archívne pramene.

 • Rodový vývod z predkov
  Vývod sleduje všetkých priamych predkov východiskovej osoby vo všetkých rodových líniách od súčasnosti do minulosti.

Vyhotovenie rodinnej kroniky


Vyhotovíme kroniku vašej rodiny, ktorá bude zachytávať všetky informácie o vašom rode, ktoré je možné zistiť. Vytvorenie rodinnej kroniky na základe zostaveného rodokmeňa priamej línie je vhodnou voľbou, ktorá rozšíri a doplní poznatky získané genealogickým bádaním. Informácie o vašom rode budú v rodinnej kronike chronologicky usporiadané podľa jednotlivých generácií od najstaršieho známeho predka až do súčasnosti.

Samotnú kroniku si netreba predstavovať ako knihu s množstvom textu a tabuliek, ktoré budú nudným čítaním. Naopak, pôjde o výnimočnú publikáciu zachytávajúcu príbeh vášho rodu s informáciami o živote vašich predkov. O tom čím sa živili, kde bývali, aká bola história obcí a regiónu, v ktorom pôsobili a ďalšie zaujímavosti z ich života, ktoré možno vypátrať z archívnych prameňov. Život vašich predkov bude teda zasadený do kontextu doby, v ktorej žili. Kronika bude doplnená fotografiami, vyobrazeniami matričných záznamov a archívnych dokumentov, ktoré sa viažu k životu vašich predkov.

Vyhotovenú rodinnú kroniku vám dáme vytlačiť na vysoko kvalitný papier a zviazať do kože, aby tak zostala zachovaná aj pre nasledujúce generácie vašich potomkov.

Tvorba erbu


Zabezpečíme vám vyhotovenie rodinného erbu. Naša ponuka obsahuje aj vyhotovenie erbu pre právnické osoby. Erb bude spĺňať všetky prísne kritériá, ktoré na naň kladie heraldika.

Ostatné služby


Vyhotovenie genealogických rešerší

Zabezpečíme pre vás rešeršné vyhľadávanie genealogických informácii o vašich predkoch v archívoch, matrikách a internetových databázach. Získané informácie spracujeme do rešeršného protokolu.

Vyhotovenie digitálnych fotokópií záznamov

Na základe vašej požiadavky vám vyhotovíme digitálne fotokópie matričných záznamov alebo akýchkoľvek iných záznamov uložených v archívoch.

Vyhľadávanie osôb

Vyhľadáme osoby v matrikách, sčítacích hárkoch, daňových knihách, urbároch a iných archívnych fondoch na základe vašej požiadavky.

Vypracovanie monografie

Monografie sú odborné publikácie, ktoré bývajú vypracované na rôzne témy. Ponúkame vám možnosť spracovania takejto publikácie, napríklad pri príležitosti výročia založenia vášho mesta alebo obce. Vypracovať monografiu si u nás môžete dať aj na akúkoľvek inú tému týkajúcu sa dejín Slovenska, regiónu, organizácie alebo historickej udalosti.

facebook

facebook

historici.sk

Časté otázky

Všetky časté otázky

Kontakt

 • Goldvia, s. r. o.
  Nová 670/19
  922 21 Moravany nad Váhom
  Slovenská republika
 • IČO: 45 428 697
  DIČ: 2022996756
  IČ DPH: SK2022996756
 •  napíšte nám
 • vzacne-mince.sk

  vzacne mince