Ako postupovať

Postup pri zostavovaní rodokmeňa
Postup pri tvorbe erbu

Postup pri zostavovaní rodokmeňa


Postup pri zostavovaní rodokmeňa možno rozdeliť na viacero krokov:

I. Získanie základných informácií
Dôležité je pre nás meno, dátum a miesto narodenia vášho predka alebo viacerých predkov, od ktorých sa má začať výskum rodokmeňa a ktoré budú východiskovými osobami výskumu vášho rodu. Pri našom bádaní nám veľmi pomôže rodný list, prípadne sobášny alebo úmrtný list.

Ak o svojich predkoch nemáte uvedené informácie, nie je to pre nás žiadny problém. Všetky potrebné údaje si dokážeme zistiť z príslušných matričných zápisov. Od vás budeme potrebovať iba splnomocnenie s vašim úradne overeným podpisom, aby sme mohli začať pátrať v matričných záznamoch. Tlačivo splnomocnenia vám radi poskytneme.

II. Zromaždenie potrebných údajov a príprava na výskum
Všetky základné údaje, ktoré od vás získame, dôkladne zanalyzujeme a vypracujeme cenovú ponuku, ktorá bude okrem ceny obsahovať aj informácie o tom, ako hlboko do minulosti sa v prípade vášho rodokmeňa budeme vedieť dostať. Taktiež v nej bude uvedená aj predpokladaná dĺžka výskumu.

III. Genealogický výskum
Pri pátraní po vašich predkoch budeme okrem matričných záznamov využívať aj ďalšie archívne pramene a to najmä:

 • dostupné súpisy obyvateľstva a urbáre
 • sčítacie hárky
 • obecné a školské kroniky
 • pozemkové knihy
 • údaje z vojenského mapovania
 • zoznamy pasažierov, ktorí sa vysťahovali do zámoria

IV. Spracovanie rodokmeňa
Po ukončení výskumu vášho rodu vám zostavíme rodokmeň v prehľadnej a esteticky príťažlivej genealogickej schéme v elektronickom formáte. K tomu spíšeme záverečnú správu z genealogického výskumu, v ktorej nájdete všetky poznatky o vašom rode, ktoré sa nám podarí získať. Túto správu vám odovzdáme v reprezentačnej papierovej väzbe a samozrejme aj v elektronickej forme. Pokiaľ si budete želať tak vám rodokmeň dáme vyhotoviť aj v exkluzívnej umeleckej podobe.

Postup pri tvorbe erbu


Pri tvorbe vášho rodinného erbu budeme od vás potrebovať niektoré základné informácie, ktoré nám poslúžia k vytvoreniu erbu podľa heraldických pravidiel. V tomto procese budete vystupovať ako východisková osoba - armiger, a preto nám k tvorbe erbu pomôžu informácie o vás, vašej práci, záujmoch, rodine a v neposlednom rade o vašich predkoch.

Erb musí symbolizovať a vystihovať svojho nositeľa, môžu v ňom byť symbolicky vyobrazené záujmy budúceho nositeľa erbu, lokalita odkiaľ pochádza, jednoducho to, čo považuje za dôležité a podstatné vo svojom živote.

Erb, ktorý pre vás vyhotovíme, predložíme na posúdenie z hľadiska správnosti a jedinečnosti heraldickému kolégiu. Po posúdení kolégiom bude váš erb zapísaný do Heraldického registra vedeného Ministerstvom vnútra SR, a tým bude zabezpečené, že váš erb nebude môcť použiť nikto iný a stane sa tak ochrannou známkou, ktorú môže vaša rodina používať po celé generácie.

facebook

facebook

historici.sk

Časté otázky

Všetky časté otázky

Kontakt

 • Goldvia, s. r. o.
  Nová 670/19
  922 21 Moravany nad Váhom
  Slovenská republika
 • IČO: 45 428 697
  DIČ: 2022996756
  IČ DPH: SK2022996756
 •  napíšte nám
 • vzacne-mince.sk

  vzacne mince