Služby

Zostavenie rodokmeňa
Vyhotovenie genealogických rešerší
Tvorba erbu
Ostatné služby

Zostavenie rodokmeňa


Ponúkame rôzne varianty zostavenia vášho rodokmeňa, ktoré si u nás môžete nechať vypracovať:

 • Zostavenie rodokmeňa priamej mužskej línie
  Pri tomto druhu rodokmeňa sa vyhľadávajú priamy predkovia východiskovej osoby po mužskej línii. Ide o najjednoduchší a najlacnejší variant rodokmeňa.

 • Zostavenie rodokmeňa priamej mužskej alebo ženskej línie so súrodencami
  Tak ako pri predchádzajúcom type rodokmeňa sa vyhľadávajú priami predkovia východiskovej osoby po mužskej línii a k nim aj ich súrodenci. V prípade záujmu je možné zostaviť aj rodokmeň ženskej línie so súrodencami, čiže zo strany matky východiskovej osoby.

 • Zostavenie rodokmeňa priamej mužskej a ženskej línie so súrodencami
  Vyhľadávajú sa priami predkovia východiskovej osoby po mužskej a ženskej línii spolu s ich súrodencami.

 • Rodový vývod z predkov
  Vývod sleduje všetkých priamych predkov východiskovej osoby vo všetkých rodových líniách od súčasnosti do minulosti. Ide o najzložitejší a najnáročnejší typ rodokmeňa.

Ak si zvolíte ktorýkoľvek typ rodokmeňa tak po jeho zostavení budete o svojich predkoch vedieť nasledujúce informácie:

 • Mená a priezviská predkov
 • Dátumy a miesta ich narodenia, sobáša a úmrtia
 • Príčinu ich úmrtia (v prípade, že bola uvedená)
 • Povolanie muža (v prípade, že bolo uvedené)
 • Majetkové pomery a sociálny status
 • Skeny matričných záznamov a iných archívnych dokumentov

Vyhotovenie genealogických rešerší


Zabezpečíme pre vás rešeršné vyhľadávanie genealogických informácii o vašich predkoch v archívoch, matrikách a internetových databázach. Získané informácie spracujeme do rešeršného protokolu. Vieme dohľadať aj vašich predkov, ktorí sa vysťahovali do USA.

Tvorba erbu


Zabezpečíme vám vyhotovenie dedičného rodinného erbu, ktorý bude spĺňať všetky prísne heraldické kritériá. Následne zabezpečíme jeho registráciu v Heraldickom registri, ktorý vedie Ministerstvo vnútra SR.

Ostatné služby


Vyhotovenie rodinnej kroniky

Vyhotovíme kroniku vašej rodiny, ktorá bude zachytávať všetky informácie o vašom rode, ktoré je možné zistiť. Vytvorenie rodinnej kroniky na základe zostaveného rodokmeňa priamej línie je vhodnou voľbou, ktorá rozšíri a doplní poznatky získané genealogickým bádaním. Informácie o vašom rode budú v rodinnej kronike chronologicky usporiadané podľa jednotlivých generácií od najstaršieho známeho predka až do súčasnosti.

Samotnú kroniku si netreba predstavovať ako knihu s množstvom textu a tabuliek, ktoré budú nudným čítaním. Naopak, pôjde o výnimočnú publikáciu zachytávajúcu príbeh vášho rodu s informáciami o živote vašich predkov. O tom čím sa živili, kde bývali, aká bola história obcí a regiónu, v ktorom pôsobili a ďalšie zaujímavosti z ich života, ktoré možno vypátrať z archívnych prameňov. Život vašich predkov bude teda zasadený do kontextu doby, v ktorej žili. Kronika bude doplnená fotografiami, vyobrazeniami matričných záznamov a archívnych dokumentov, ktoré sa viažu k životu vašich predkov.

Vyhotovenie digitálnych fotokópií záznamov

Na základe vašej požiadavky vám vyhotovíme digitálne fotokópie matričných záznamov alebo akýchkoľvek iných záznamov uložených v archívoch.

Vyhľadávanie osôb

Vyhľadáme osoby v matrikách, sčítacích hárkoch, daňových knihách, urbároch a iných archívnych fondoch na základe vašej požiadavky.

Vypracovanie monografie

Monografie sú odborné publikácie, ktoré bývajú vypracované na rôzne témy. Ponúkame vám možnosť spracovania takejto publikácie, napríklad pri príležitosti výročia založenia vášho mesta alebo obce. Vypracovať monografiu si u nás môžete dať aj na akúkoľvek inú tému týkajúcu sa dejín Slovenska, regiónu, organizácie alebo historickej udalosti.

facebook

facebook

historici.sk

Časté otázky

Všetky časté otázky

Kontakt

 • Goldvia, s. r. o.
  Nová 670/19
  922 21 Moravany nad Váhom
  Slovenská republika
 • IČO: 45 428 697
  DIČ: 2022996756
  IČ DPH: SK2022996756
 •  napíšte nám
 • vzacne-mince.sk

  vzacne mince